Demo Image

درباره موسسه فرهنگی ناهید

موسسه فرهنگی ناهید در سال 1378 و با هدف ارائه خدمات فرهنگی آموزشی در زمینه آموزش زبان انگلیسی تاسیس گردید.اهتمام به آموزش مدرن و مطابق الگوهای پیشرفته جهانی این موسسه را به یکی از واحدهای آموزشی - فرهنگی شناخته شده در سطح استان تبدیل نموده است. برگزاری دوره های متنوع آموزش زبان انگلیسی ویژه خردسالان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان و همینطور ارائه دوره های ویژه مانند IELTS و دوره های ویژه جهانگردی از فعالیت های این موسسه فرهنگی است .

14.png
Go to top